CzerwonaSobota

20 tekstów – auto­rem jest Czer­wo­naSo­bota.

Cza­sem le­piej jest wyżalić się ko­muś ob­ce­mu niż naj­bliższej nam osobie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 grudnia 2010, 17:00

Ludzie się nie zmieniają pop­rostu le­piej ich poznajesz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 grudnia 2010, 14:49

Chcę mieć Ciebie te­raz, tu, obok siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 grudnia 2010, 18:57

nie ro­zumiem jed­nej rzeczy. jeśli chłopak z dziew­czyną znają sie za­led­wie kil­ka dni, i właści­wie po tych kil­ku dniach zaczy­nają 'być ra­zem' następnie mówią so­bie że 'kochają sie nad życie' i tym po­dob­ne bzde­ty. zas­ta­nawia mnie fakt jak oni mogą nap­rawde sie 'kochać' jeśli sie nie znają. stwier­dziłam - dziś ze­ro miłości, ona jest okej ale tyl­ko dla je­bane­go szpanu.! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2010, 14:25

kocham go tak jak ogień wodę . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 grudnia 2010, 18:15

Sta­li nap­rze­ciw­ko siebie . Obyd­wo­je nie wie­dzieli co po­wie­dzieć . On mie­rzył ją wzro­kiem ona po­pat­rzyła mu w oczy . Nag­le tak jak­by coś przy­pom­niało jej się . No tak przy­pom­niało jej się jak ją zra­nił . Więc zro­biła następny ważny krok w ich zna­jomości . Od­sunęła go ręką i nie spoj­rzaw­szy się na niego ominęła go bez słowa . Czując na po­liczkach łzy . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 grudnia 2010, 11:53

nie jes­tem księżniczką czy panną z za­sada­mi al­bo os­trą sztuką. ale pot­ra­fię kochać, a to się po­dob­no liczy.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2010, 21:26

-kocha­nie, czy nie uważasz, że za 10 lat słowa `kocham Cię` będą brzmieć jak ka­nap­ka z se­rem ? -ka­nap­ka z se­rem . -ja Ciebie też ka­nap­ka z serem 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 listopada 2010, 19:29

Po­nieważ to, co czuję jest ta­kie słod­kie i boję się, że na­wet mój włas­ny od­dech mógłby to roz­bić, gdy­by to była bańka myd­la­na. I le­piej jeśli będę marzyć, jeśli miałabym walczyć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 listopada 2010, 13:48

machasz ty­mi swoimi 'kocham Cię' jak dziw­ka torebką 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 listopada 2010, 12:48

CzerwonaSobota

Uwielbiam .. .. Jak tak patrzysz dziewczynko i zazdrościsz . < 33

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CzerwonaSobota

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność